Razglas

Združenih Narodov – ZN o pravicah domorodnih ljudstev

United Nations
Declaration
on the Rights of Indigenious Peoples

Uvoden nagovor

Osti jarej mile sestre in dragi bratje

V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v tej mini informativno-izobraževalni knjižici, katere namen je najprej bil sploh prevesti razglas iz izvornega angleškega jezika v kvalitetno delovno obliko slovenskega jezika, saj uradnega prevoda v slovenski jezik ni.

V izogib kakršnemkoli napačnem tolmačenju slovenskega prevoda v tej knjižici, smo v knjižico poleg slovenskega delovnega prevoda smiselno in sistematično dodali tudi izvorno besedilo v angleškem jeziku.

Če boste natančno prebrali razglas – kar vam seveda iskreno priporočam – boste ugotovili, da je v deklaraciji zapisanega marsikaj ugodnega in v prid domorodnim ljudstvom, vendar ne boste mogli mimo občutka, da se ta razglas nanaša bolj na aborigine, maore in druga oddaljena in nam eksotična ljudstva, katerim pa itak korporativne države kratijo vse pravice in jih počasi iztrebljajo.

Opredelitev in označb za domorodna ljudstva je več. Za izbiranje domorodnih ljudstev dandanes ne obstajajo enotna merila. Domorodna istovetnost ima različen pomen različnim posameznikom in družbam. Domorodna ljudstva imenujejo tudi naravna ljudstva.

Pri Organizaciji Združenih Narodov (angl. United Nation Organization) se opredelitev kriterijev za domorodne ljudi ali ljudstva deli na šest delov:

  • povezava z zemljo in območjem poselitve;
  • prizadevanje za avtonomijo in samoodločbo;
  • ponovno zanimanje za različne omike in jezike;
  • zgodovinska izkušnja okupacije;
  • stalne posledice razlastitve in podrejenosti;
  • skupni vplivi modernosti.

Za Slovence oziroma prebivalce slovenskih zgodovinskih dežel je značilno, da njihovi predniki in sedanje generacije nedvomno ustrezajo vsem šestim kriterijem za domorodne ljudi. In še več!

Ena izmed sestavnih delov istovetnosti domorodcev je tudi vera. Velikokrat se je skupaj z okupacijo in kolonizacijo odvijal še proces uničenja izvirne rodne vere domorodcev preko procesa pokristjanjevanja ali islamizacije. Izvirna domorodna vera Slovencev, je kljub stoletjem pokristjanjevanja v določeni meri in na prikrit način preživela vse do danes.

Mednarodni dan naravnih ali domorodnih ljudstev obeležujemo vsako leto  9. velikega srpana [8] v znak spomina na prvi sestanek  Delovne skupine Organizacije Združenih Narodov za domorodna ljudstva, ki je potekal v Ženevi leta 1982. Generalna skupščina OZN je dne 13. 9. 2007 sprejela Deklaracijo Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev, ki vsem domorodnim ljudstvom priznava njihove pravice. To deklaracijo je ratificirala tudi Republika Slovenija, ki jo je zato dolžna spoštovati in priznati domorodcem vse, kar jim v skladu z deklaracijo tudi pripada.  

Razglas Združenih Narodov – ZN o pravicah domorodnih ljudstev

Kako pristopiti k domorodni skupnosti zedinjenih dežel Slovenije – DSZSD 

Vse pravice pridržane.