ljudska pisarna

»Nikar si ne mislite, da majhna skupina ljudi ne more spremeniti sveta – še zmeraj ga je.«

Vstopili ste v dnevno sobo Ljudske Pisarne v kateri vas :primož s členi, vabi na pustolovščino vseh pustolovščin

Mail: ljudska.pisarna@gmail.com

Kratka predstavitev zamisli »Ljudske pisarne«

Zamisel se je porodila slovenskim raziskovalcem okultiranega vedenja/znanja o mikrokozmosu (delovanju človekove psihe)
in makrokozmosu (Naraven Zakon).

Neveden človek bi si mislil, da je slučaj, da smo se po desetletjih samostojnih raziskovanj po naključju spoznali in nadaljevali
naše raziskovalno in informativno-izobraževalno delo skupaj. Seveda vemo, da se nič na tem svetu ne zgodi naključnega, zaradi
5. kozmičnega načela – načela vzroka in posledice.

Naši poglobljeni raziskovalni in učni rezultati kažejo, da se človeštvo nahaja v multidimenzionalnem sistemskem in posledično pravnem blodnjaku. Ta multidimenzionalen labirint je tako mogočen, da je potreben izjemen miseln napor človeka, da uspe vsaj pogojno (če ne v celoti) razbrati pristno realnost, ki so jo črni svečeniški magi in njihovi odpadniški plačanci v tisočletjih korak po koraku preplastili z lažjo in prevarami.

Seveda obstaja izhod iz tega multidimenzionalnega blodnjaka. Prepričani smo, da obstaja mnoštvo izhodov, vendar moramo najprej prepoznati položaj, status in kapaciteto, v katerem se je človeštvo znašlo. Nič kaj lahka naloga, saj ta izziv pomeni soočiti se z neverjetno velikim številom močno zapečatenih negativnih program, vzorcev in prepričanj, ki so vzrok za to, da smo ljudje sprejeli laž za res in res za laž.

Zato je izhod možen samo ob predhodnem velikem umskem naporu vsakega posameznika.

Želimo si, da bi obrnili pozornost vseh dobronamernih in častivrednih sester in bratov v drugo smer – tja, kjer vse čaka lepša prihodnost.

Ljudska pisarna zato ni neka gospodarska organizacija ali politična stranka ali …, saj gostiteljske zamisli ne morejo napolniti
listi počečkanega papirja, ampak samo kompetentni, odgovorni in suvereni  ljudje s pomočjo podarjene jim božanske iskre.
Živi inteligentni ljudje ne potrebujemo listov papirja, da uredimo naše medsebojno sodelovanje.

Zanimivo je, da je zamisel o Ljudski pisarni dolgo zorela in več let smo tej zamisli dajali energijo redki posamezniki – raziskovalci.

Danes – v teh težkih časih – ko je človeštvo na dokončni preizkušnji zavedanja o našem božanskem izvoru, zamisel polni toliko dobronamerno in gostiteljsko usmerjenih sester in bratov, ki živijo na zemlji slovenskih dežel, da je zamisel Ljudske pisarne na dobri poti,
da se osamosvoji in samostojno »zaživi« ter tako postane naša skupna zamisel.

Eden od »učinkov tega polnjenja« so tudi najrazličnejša izobraževanja, ki predstavljajo interesna raziskovalno-aktivistična področja,
ki združujejo ljudi znotraj same izvorne zamisli

Zelo dobro se je med dobronamernimi ljudmi »prijel« tudi informativno-izobraževalen kanal »ljudska pisarna«, ki deluje na medčloveški izmenjavi informacij in znanja med slovensko populacijo in seveda tudi širše. Vsebina inofrmativno-izobraževalnega kanala »ljudska pisarna« je nedvomno aktualnega značaja, ne glede na to, da na svetlo prinaša predvsem znanja, ki so starodavna, vendar so bila človeštvu zelo dolgo  prikrivana.

Vsebina zamisli in njena sporočilnost se bosta poglabljali in rasli tako dolgo, dokler bomo z
gostiteljsko in dobronamerno energijo polnili to zamisel v velikem številu.

Ta uvodni nagovor bi rad zaključil z izjemno modrostjo, izraženo skozi citat Margaret Heath:

»Nikar si ne mislite, da majhna skupina ljudi ne more spremeniti sveta – še zmeraj ga je.«

Želim vam prijetno branje, raziskovanje in druženje, 
varuh Ljudske Pisarne
:primož

Vsak, ki se počuti domorodca: Korošca, Štajerca, Krajnca (Gorenca, Dolenca, Notranca, Belokrajnca), Primorca, Prekmurca in Beneškega ali Bezjaškega Slovenca, lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. Zedinjeni zmoremo vse!
Pristopnica

Resolucija je sprejeta z Generalno skupščino 13.9.2007. Potrjujejo tudi, da vsa ljudstva / vsi ljudje prispevajo k raznolikosti in bogastvu civilizacij in kultur, kar sestavlja skupno nasledstvo človeštva. 
Ponovno potrjuje, da morajo biti indigeni / domorodni ljudje pri izvajanju svojih pravic prosti kakršnihkoli diskriminacij.

Zbor slovenskih domorodcev v Braslovčah je bil zaznamovan s povezovanjem različnih skupin v enotno domorodno srce.
Slovenskim ljudem in organom Republike Slovenije ponovno jasno sporočili, da v Sloveniji obstajajo mnogi zavedni domorodci, ki varujejo dediščino naših domorodnih prednikov.

Več informacij:
www.ljudska-pisarna.si
ljudska.pisarna@gmail.com

Vse pravice pridržane!