Jedro: Kaj je A4V in R4V?

Odgovor na zgornje vprašanje terja zelo natančno analitično delo, zato bo potrebnih kar nekaj krajših objav za odgovor.

Naša pustolovščina iskanja komercialnih orodij, ki vladajo nad trgovskimi transakcijami, se bo začela v največjih globinah neskončnega multi-dimenzionalnega komercialnega morja. Ena dimenzija tega morja je zapisana v angleškem Common Law-ju (pri nas Obči državljanski zakonik).

Druga dimenzija je zapisana v Enotnem komercialnem kodeksu (ang. Uniform Commercial Code – UCC) (pri nas Obligacijski zakonik).

Ker gremo iskat »zaklade« v največje globine, bomo seveda pogledali v UCC in izsledke postopoma primerjali z Obligacijskim zakonikom.

Pa kaj sta UCC in Obligacijski zakonik podoben niz trgovskih pravil? Zagotovo sta.

Če ne verjamete, vtipkajte v google iskalnik »uniform commercial code slovenia« podobno kot na sliki 1.

Poglej sliko 1 – iskalni niz “uniform commercial code slovenia”

Če boste odprli kar prvi zadetek, boste prišli do dokumenta, katerega naslov je Razglasitev obligacijskega zakonika in je v angleškem jeziku.

Gre torej za zakonik, ki vlada nad terjatvami in obveznostmi – isto kot UCC. UCC in Obligacijski zakonik sta med seboj tesno povezana in to bom tudi skozi celotno pustolovščino dokazoval.

Commercial Code Slovenia

Vendar bomo najprej natančno pogledali v UCC in mnoge paragrafe, s pomočjo katerih bomo odgovorili na temeljno vprašanje »kaj je to A4V in R4V«, da bomo verodostojno, odgovorno in častno lahko uporabili to mogočno komercialno/pravno orodje.

Da bi lahko v naslednji objavi zares štartali v globine tega znanstveno-fantastičnega zakonika, bom najprej postavil sam nekaj vprašanj in odgovor v zvezi z UCC.

Je UCC isto kot »common law«?

Oba zakonika vladata pogodbenemu pravu, vendar to ni ista oblika zakona.

Common law vlada pogodbenim transakcijam pri nepremičninskih poslih, storitvenih, zavarovalnih in zaposlitvenih poslih pa tudi pri poslih z neopredmetenimi sredstvi.

UCC vlada pogodbenim transakcijami v poslih z dobrinami in oprijemljivimi objekti.

Seveda je takšno definicijo težko doumeti »na prvo žogo«.

Rečimo zaenkrat, da UCC ≠ common law.

Kot lahko opazite, gre samo za transakcije – in eno in drugo so pogodbena pravila, ki vladajo nad prenosom in/ali izmenjavo sadov človekovega ustvarjalnega dela. In naša pozornost bo usmerjena v transakcijske posle z dobrinami. Zato je najprej smiselno, da pogledamo definicijo besede »goods« v Black’s Law

Dobrina-definicija Black’s Law Dictionary

Če preberete prevod definicije, potem nas zanima tisti del definicije, ki povezuje besedo dobrina s kolateralom, na katerega se je pripel varovalen interes (zadnji odstavek v definiciji).

A sedaj slutite, kam ciljam?

varovalen sporazum – varovalen interes – varovane transakcije

A najdemo varovane transakcije tudi v UCC? Seveda – v razvpitem 9. poglavju – torej v zadnji in največji globini tega izmišljenega morja.

To je poglavje, ki vlada varovanim transakcijam, vključujoč ustvarjanje in izvrševanje dolgov. Poglavje 9 pojasnjuje postopke za poravnavo dolgov, vključujoč različne vrste kolateraliziranih posojil in obveznic.

Nadaljevanje sledi.

Vse pravice pridržane.