Varovalen sporazum

Kaj je in kaj ni Varovalen sporazum

Zaživeti življenje v integriteti verodostojnosti, odgovornosti in častnosti, sploh ni tako lahko naloga. Listina “Zaprisežena izjava da živim” je torej samo vstopnica, s katero prevzemamo nadzor nad izmenjavo in/ali prenosom sadov našega ustvarjalnega dela znotraj “antisistema”.

Pot do dokončne osvoboditve je dolgotrajna in zahteva od človeka zbranost, predanost, delavnost, odločenost … Procesa osvoboditve se v Ljudski Pisarni lotevamo sistematično in skozi pustolovščino vseh pustolovščin spoznavamo našo pristno Božansko naravo. 

Verjetno ste že sami ugotovili, da nihče ne more in tudi v bližnji bodočnosti ne bo mogel ubežati temu kozmičnemu procesu, ne da bi odigral svojo lastno multidimenzionalno simultanko in s takšno igro hkrati prispeval svoj najvišji prispevek celotni družbi.

Zato priporočam, da Varovalen sporazum, Zapriseženo izjavo, da živim, najrazličnejša zunajsodna pisanja, sprejetje za vrednost in vrnitev za vrednost, vse pravice pridržane …iz Ljudske Pisarne ne razumete kot »čarobne palčke«, ampak kot vstopnice za aktivno igranje komercialnih iger v multidimenzionalnem blodnjaku.

»Zakaj pa bi igrali te igre, če so parazitske in škodljive? Zakaj ne bi kar izstopili iz njih?«

Razlogov je ogromno, vendar bom omenil samo dva najpomembnejša:

  1. Nadzor nad igralnimi figuricami s katerimi igramo v rimskem sistemu trgovske pravičnosti je nujen, saj imamo v te igre vloženo kolateralno jamstvo v biološki in književni obliki lastnine (vsi, ki ste z nami že nekaj časa poznate za kakšno lastnino gre). Tisti, ki te lastnine ne poznate, najdete razlago v četrtem eseju Izvor vsega zla – dobrodošli v kraljestvo Zombiland
  2. V to igro mednarodnih pogodb v vojaško-pomorski vojni na odprtih komercialnih morjih vstopimo z Zapriseženo izjavo da živim, ki jo napišemo in notarsko overimo v ekleziastični notarski pisarni skupaj z Varovalnim sporazumom, ki pa ni del te iste vstopnice.
  3. Nadzor nad igralnimi figuricami je nujen tudi zato, ker skoraj vse sadove našega ustvarjalnega dela izmenjujemo in/ali prenašamo skozi neusmiljeno hazardersko trgovsko-pomorsko komercialno igro. Vstopnica za aktivno igranje v tej dimenziji rimskega antisistema trgovske pravičnosti je seveda Varovalen sporazum. 

Zakaj?

Zato ker Varovalen sporazum, ki je pravilno notariziran in po poštni korespodenci pravilno vpeljan v antisistem, ustvari poseben trgovski status v pravnem poslu ali transkaciji, ki se imenuje varovana trgovska stranka – kar seveda v bolj preprostem jeziku pomeni, da zaseda varovana stranka v trgovskem poslu položaj prednostnega upravičenja/poplačila.

Nekateri ljudje napačno razumejo dinamiko delovanja Varovalnega sporazuma. Mislijo, da že sam podpis tega sporazuma pomeni za njih odrešitev od vseh vsakdanjih tegob.

Pa vendarle je res to, da je Varovalen sporazum le VIP vstopnica v aktivno igranje trgovskih/pravnih poslov/transakcij. VIP pa zato, ker vam v tej hazarderski trgovski igri omogoča dobre/zmagovalne začetne karte.

Vsi smo bili v zadnjih dveh letih priča razočaranju nad delovanjem sodnega in upravnega sistema. Oba sistema sta se v teh težkih nečloveških časih izkazala za popolnoma neučinkovita. Nič čudnega za nas, saj vemo, da so tudi sodišča – vključno z USTAVNIM SODIŠČEM – le trgovska podjetja, ki jih ne žene skrb za dobrobit sočloveka, ampak jih žene dobiček.

V Ljudski Pisarni pa poznamo nevarnosti in obujamo priložnosti v teh težkih časih, zato več kot uspešno že nekaj let v eter dajemo informacijo o tretjem sistemu administriranja pravnih poslov in njegovem delovanju, ki se imenuje zunajsodni sistem. Nekateri mu pravijo tudi izvensodni ali administrativni ali komercialni sistem.

Kakorkoli nazivamo tak sistem upravljanja trgovskega/pravnega posla/transakcije, lahko z gotovostjo rečemo, da ima tak sistem popolnoma enakovredno mednarodno »trgovsko težo« kot sodni ali upravni sistem.

V zunajsodnih postopkih vodimo svoje evidence o pravnem poslu/transakciji nasproti evidencam druge strani. Naša administrativna pisanja tvorijo temelj teh evidenc.

  • Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe
  • Prvi opomin zaradi neizpolnitve obveznosti
  • Drugi opomin zaradi neizpolnitve obveznosti
  • Privzeta izjava o neizpolnitvi obveznosti…

Trgovska stranka lahko skozi sodni postopek pridobi izvršilni naslov in seveda sproži izvršbo. V zunajsodnih postopki trgovska stranka pridobi pravno podlago za pridobitev zastavne pravice in sproži administrativni postopek za pridobitev zastavne pravice.

Trdo delo torej.

so-avtor :primož :durjava

OPOZORILOVarovalen sporazum, vsebina Zaprisežene izjave, da živim in ostala pisanja, ki so sestavni del Varovalnega sporazuma so posodobljena, zato jih ne pripisujte. Zapis na listini se razlikuje od zapisa predstavljenega v delavnici – na posnetku. Vsa pisanja opravite v tiskarni na dan podpisa Varovalnega sporazuma.

S seboj prinesite modro in zeleno pisalo. Hvala.

OPOZORILO: Vsi, ki prihajate na podpis si prosim vzemite čas. Žal vam ne moremo zagotoviti, da boste ob uri, ki jo prejmete tudi prišli na vrsto. Čas začetka je odvisen od več dejavnikov – tudi od tega, kako dolgo pišejo tisti, ki so pred vami. V kolikor se vam časovno ne izide je bolje, da razmislite in s tem izognete slabi volji.

V kolikor se nam želite pridružiti na delavnicah pišite na mail ljudske pisarne: ljudska.pisarna@gmail.com

Zaradi dogodkov, ki se odvijajo s svetlobno hitrostjo in zaradi majhne skupine prostovoljcev ljudske pisarne, ki se trudimo v našem prostem času, da informacije in znanja prihajajo do vas, si pridržujemo pravico do sprememb. V kolikor pride do sprememb v datumu ali vsebini delavnic vas bomo obveščali sproti. Prosimo vas za razumevanje.

Varovalen sporazum

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin iz posnetkov (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila kako si pridobite Varovalen sporazum so pod zavihkom Listine.

Varovalen sporazum in varovalen interes

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin iz posnetkov (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila kako si pridobite Varovalen sporazum so pod zavihkom Listine.

Varovalen sporazum in varovalen interes

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin iz posnetkov (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila kako si pridobite Varovalen sporazum so pod zavihkom Listine.

Varovalen sporazum in varovalen interes

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin iz posnetkov (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila kako si pridobite Varovalen sporazum so pod zavihkom Listine.

Varovalen sporazum

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin iz posnetkov (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila kako si pridobite Varovalen sporazum so pod zavihkom Listine.

Vse pravice pridržane!