Priročnik za opolnosrčenje in opolnomočenje
človeka Božanske narave v duhu Ljudske Pisarne

Vabilo na novi sklop delavnic

Izvajanje: 27. svečan 2023

1. del: Uvoden razmislek prvi [1] del

Izvajanje: 9. sušec 2023

2. del: Uvoden razmislek drugi [2] del

Izvajanje: 27. sušec 2023

Izvor vsega zla

3. del: Izvor vsega zla

Izvajanje: 13. mali traven 2023

4. del: Izvor vsega zla; Temeljni koncepti

Izvajanje: 17. veliki traven 2023

5. del: Kazenski zakonik

Izvajanje: 5. rožnik 2023

6. del: Izvor vsega zla: Kaj je trgovski zakonik?; Koncepti in konceptualizacija prvi [1] del;

Izvajanje: petega [5] malega srpana [7] 2023

7. del: Izvor vsega zla: Kaj je trgovski zakonik?; Koncepti in konceptualizacija prvi [2] del;

Izvajanje: desetega [10] malega srpana [7] 2023

8. del: Izvor vsega zla: Kaj je trgovski zakonik?; Koncepti in konceptualizacija tretji [3] del;

Izvajanje: sedemnajstega [17] malega srpana [7] 2023

9. del: Izvor vsega zla: Kaj je trgovski zakonik?; Koncepti in konceptualizacija četrti [4] del;

Izvajanje: štirinajstega [14] velikega srpana [8] 2023

10. del: Izvor vsega zla: Kaj je trgovski zakonik?; Koncepti in konceptualizacija peti [5] del;

Izvajanje: štirinajstega [21] velikega srpana [8] 2023

Sklop predstavitev: TRUST;
Zlohotna sprevrženost parazitske miselnosti pojasnjena s pomočjo trustov

Sklop predstavitev: TRUST;
Božanski koncept trusta, prezrcaljen v rimski pravni sistem

12. del: Kaj je trgovski zakonik?, Igralne vloge, ki jih človek v življenju odigrava, prvi [1] del

13. del: Kaj je trgovski zakonik?, Igralne vloge, ki jih človek v življenju odigrava, drugi [2] del

Vse pravice pridržane!