Priročnik za opolnosrčenje in opolnomočenje
človeka Božanske narave v duhu Ljudske Pisarne

Vabilo na novi sklop delavnic

Izvajanje: 27. svečan 2023

1. del: Uvoden razmislek

Izvajanje: 9. sušec 2023

2. del: Uvoden razmislek

Izvajanje: 27. sušec 2023