delavnice izvaja primož iz rodu durjava

OPOZORILO:

Vsa pisanja, ki so objavljena na spletni strani so posodobljena!

Varovalen sporazum, vsebina Zaprisežene izjave, da živim in ostala pisanja, ki so sestavni del Varovalnega sporazuma so posodobljena, zato jih ne pripisujte. Zapis na listini se razlikuje od zapisa predstavljenega v delavnici – na posnetku. Vsa pisanja opravite v tiskarni na dan podpisa Varovalnega sporazuma.

Navodila za pridobitev listin najdete pod zavihkom Listine.

V kolikor se nam želite pridružiti na delavnicah pišite na mail ljudske pisarne: ljudska.pisarna@gmail.com

Zaradi dogodkov, ki se odvijajo s svetlobno hitrostjo in zaradi majhne skupine prostovoljcev ljudske pisarne, ki se trudimo v našem prostem času, da informacije in znanja prihajajo do vas, si pridržujemo pravico do sprememb. V kolikor pride do sprememb v datumu ali vsebini delavnic vas bomo obveščali sproti. Prosimo vas za razumevanje.

1. delavnica: Človekova dejanja za osvoboditev

2. delavnica: Zasebno nasproti javnemu

3. delavnica: Lastnina, zaupanje in posest kot zamisel vtkane v božansko in nebožansko matrico

4. delavnica: Božanski koncept trusta, prezrcaljen v rimski koncept

5. delavnica: Privzeta izjava o neizponitvi obveznosti

6. delavnica: Zlohotna sprevrženost parazitske miselnosti pojasnjena s pomočjo trustov

Spomenica Enega

7. delavnica: Spomenica Enega

Kaj je to Spomenica Enega?

Njen pomen, namen in potencial za nas in naše prihodnje rodove.

8. delavnica: Božanski ples ubesedene zamisli

Spomenice Enega

drugi del

tretji del

Spomenica Enega

9. delavnica: Kako pripraviti, evidentirati, hraniti in uporabljati temeljne listine in dokumente

10. delavnica: Kako pripraviti listino o pogojnem sprejetju v izogib prisotnosti na sodišču

11. delavnica: Pravilen prevzem uradne/komercialne poštne poštne pošiljke

12. delavnica: Pogojen sprejem komercialne ponudbe V A B I L O P R I Č I

13. delavnica: Dobrodošlica v ljudsko pisarno

drugi del

14. delavnica: Preigravanje situacij v interakciji/občevanju z »javnimi uslužbenci

drugi del

15. delavnica: Varovalen sporazum in varovalen interes

Prosimo, da sami ne pišete in ne pripravljate nobenih listin (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila pod zavihkom Listine

16. delavnica: Človekov največji zaklad – božanskost njegovega roda

17. delavnica: Varovalen sporazum

Prosimo, da sami ne pišete in ne pripravljate nobenih listin (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila pod zavihkom Listine

17. delavnica: Varovalen sporazum in varovalen interes

Prosimo, da sami ne pišete in ne pripravljate nobenih listin (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma. Navodila pod zavihkom Listine

18. delavnica: Povezanost Izjave da živim, Varovalnega sporazuma in Pogojnega sprejetja ponudbe

drugi del

19. delavnica: Prvi poizkus uveljavljanja temeljnih listin v rimski sistem trgovske pravičnosti

20. delavnica: Izmenjava življenjske energije po načelih božanske pravičnosti in priprava listin za pošiljanje na MZZ

21. delavnica: Intervju Primož in Mateja Žlogar: Varovalen sporazum in listine

22. delavnica: EVOLUCIJA SPREVRŽENOSTI TRGOVSKEGA SISTEMA PRAVIČNOSTI

22. delavnica: PODROBNA ANALIZA VLJUDNEGA OBVESTILA O POGOJNEM SPREJETJU KOMERCIALNE PONUDBE

23. delavnica: UCC – Enotni komercialni kodeks malo drugače in pošiljanje temeljnih listin na MZZ

24. delavnica: Kybalion, 1. del

25. delavnica: DOKTRINA RIMSKEGA SISTEMA TRGOVSKE PRAVIČNOSTI capitis deminutio

26. delavnica: Kaj ubesedena zamisel ČAST pravzaprav pomeni? Ali še zmeraj obstajajo kodeksi časti?

Listina 1: Zaprisežena izjava o verodostojnosti avtograma v komercialnem prometu

Navodila za pridobitev listine Zaprisežena izjava o verodostojnosti avtograma v komercialnem prometu pod zavihkom Listine

Vse pravice pridržane.