Komercialen mehanizem A4V in R4V

A4V in R4V 1. del

A4V in R4V Kako potekajo pravni posli transakcije z vrednostmi, 2. del

A4V in R4V, 3. del

Kontrahirna dolžnost 1.del

Kontrahirna dolžnost 2.del

Pomen velikih in malih črk imen in priimkov v rimskem sistemu trgovske pravičnosti
ter Kaj je A4V in R4V?

Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe RTV-PRISPEVEK

Kdor bi želel pisanje Vljudno obvestilo o pogojnem sprejetju komercialne ponudbe za RTV prispevek, izrazite interes na mail: ljudska.pisarna@gmail.com

Vse pravice pridržane.