Kaj potrebuje člen Ljudske Pisarne, ki želi sodelovati pri administrativnih in zunajsodnih trgovskih postopkih?

pridobiti listine

Porodni zapisnik
Mednarodni rojstni list po dunajski konvenciji
Izpisek iz matične knjige o rojstvu

ustvariti listine

Zaprisežena izjava da živim
Varovalen sporazum
Zaprisežena izjava o verodostojnosti avtograma v komercialnem prometu

računalniška oprema

Računalnik
Multifunkcijska
naprava (tiskalnik in scaner ) ali urejen dostop do
Dostop do interneta
Elektronski poštni naslov

pisarniška oprema

Paket (250 listov) 120 g fotokopirnega papirja dobre kvalitete
Komplet zelenega, modrega, rdečega in črnega kemičnega pisala dobre kvalitete
Blazinico za rdeče črnilo in rdeče črnilo
Ravnilo
Paket (25 kosov) kuverte
A4 format (priporočam rjave barve , najcenejše v LeClercu
10 kosov znamk denominacije 1€ (naj bodo svetle barve)
Na pošti si vzemite listke za priporočene pošiljke in roza povratnice zato,
da jih izpolnjujete doma v miru
Fascikel za vodenje arhiva oziroma evidenc
Kvalitetne prozorne vložne
mapice

posebno opozorilo

Pri pisanju uporabljamo pisavo arial 10.

Besedila ne podčrtujemo, ne nagibamo, ne mastimo uporablja se samo
črna barva v besedilu (brez nepotrebnih in nedovoljenih »okraskov«

Listine se vedno natisnejo na papir obojestransko. 120 g papir uporabljamo zato,
da se pri obojestranskemu tiskanju besedilo ne vidi na eni strani ne vidi tudi na drugi.

Izvirnik ali original, ki je dokončan, VEDNO najprej poskeniramo in
nato naredimo eno ali več kopij ali dvojnikov.

Izvirnik ali original VEDNO shranimo svoje evidence (v prozorne
mapice , ki jih vložimo v lastne fascikel) – nasprotni trgovski stranki VEDNO pošljemo
dvojnik izvirnika oziroma kopijo originala.

Original VEDNO ostane pri tisti trgovski stranki, ki vodi postopek.
Originalne listine tvorijo trgovsko zgodbo, ki je ključna v samem
administrativnem postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe
kot tudi zunajsodnem odškodninskem postopku uveljavljanja zastavne pravice.