Naraven zakon ali Zakon zraka, 8 načel

Naraven Zakon ali Zakon Zraka

Izvorni Stvarnik je utemeljil Naraven Zakon. V obči človeški filozofski razpravi o zakonu Naraven zakon prihaja iz onostranstva, ki arhetipsko predstavlja zrak, zato ga človek v hirearhiji zakona imenuje z občnim imenom Zakon Zraka.

Naraven Zakon ali Zakon Zraka predstavlja paleto univerzalnih, zavezujočih, nespremenljivih, večnih, hermetično zapečatenih, nedotakljivih, neodtujljivih Zakonov, ki niso delo človeških rok in ki vladajo posledicam našega obnašanja. Naraven zakon ali Zakon Zraka je utelešenje univerzalnih duhovnih zakonov, ki delujejo kot vladajoča dinamika zavesti.

»Narava ima vendar povezavo s fizikalnimi, termodinamičnimi, kemičnimi elektro-magnetnimi in drugimi zakoni ne pa z duhovnimi zakoni,« bi lahko ugovarjali.

Vendar pa etimiologija besede (slo.) narava = (ang.) nature = (nem.) natur pokaže drugačen pomen besede narava v »zelenem jeziku«.

Beseda izhaja iz khemetske/staroegipčanske besede “ntr” (netere), ki pa pomeni “povezano z duhovnimi bitji, duhovnim svetom”, zato beseda narava v svojem zelenem izvornem pomeni duhovni ali metafizični mehanizem pravil obnašanja in delovanja v vseh kraljestvih živih.

Znan izrek »Tako zgoraj kot tudi spodaj in tako spodaj kot tudi zgoraj« pravzaprav pove, da pojem narava v najbolj izvornem smislu pomeni univerzalna pravila obnašanja in delovanja v vseh kraljestvih živih, ki jih lahko strnemo v 7. načel Naravnega Zakona + 1 načelo = 8 načel Naravnega Zakona ali Zakona Zraka.

8 načel Naravnega Zakona ali Zakona Zraka

V tem poglavju bom izkoristil priložnost in dal poudarek razlagi teh ključnih načel delovanja našega Univerzuma. Ta načela/principi namreč delujejo v vseh kraljestvih živih. To so načela, ki vladajo nad celotnim Vesoljem in nad vsemi dimenzijami. Ker je to znanje in védenje o teh načelih skrito pred našimi očmi, je redko kateri človek sploh slišal za njih, čeprav je to znanje nekaj najpomembnejšega, kar bi vsak človek moral poznati. Zato naj vam ne bo odveč, prebiti se skozi ta del. Če hočemo zgraditi nov utopični rajski svet obilja za vse, moramo poznati pravila, po katerih lahko tak svet sploh gradimo.

Naraven zakon ali Zakon Zraka se izraža preko sedmih osnovnih načel+ osmo načelo, ki povezuje vseh sedem ostalih načel skupaj. Ta načela sestavljajo glavni ključ, preko katerega lahko razvozlamo univerzalno modrost (vključujoč znanje o zahtevah za pridobivanje tega, kar si želimo) ter jo razkrijemo in deokultiramo.

Zelo redki raziskovalci omenjajo osmo načelo, vse zajemajoče načelo, ki povezuje vseh ostalih sedem skupaj. Imenujmo ga izgubljeno načelo.

Približno sedem let je od tega, ko sem raziskoval tovrstna vprašanja in si širil obzorje. Rezultat so bili mnogi zapiski, ki jih imam sedaj priložnost povezati v neko smiselno celoto. Pri pojasnjevanju 7+1 načela Naravnega Zakona se naslanjam na ugotovitve raziskovalca okultiranih znanj Marka Passia po eni strani in staroegipčanskih ezoteričnih učenj, ki so združena v knjižici The Kybalion. Oboje vam dajem na voljo za primerjavo. Poudariti moram, da je poglavje II – 7. hermetičnih načel iz knjižice TheKybalion prevedeno brez moje lastne priredbe besedila, medtem ko je besedilo iz predavanja Marka Passia z naslovom Naraven Zakon: Edini pravi zakon privlačnosti (orig. Natural Law: The only real Law of Attraction) le priredba z mojo lastno izpeljavo. Video posnetek predavanja lahko najdete tukaj https://www.youtube.com/watch?v=ChgCh2Gui5M.

Knjižico TheKybalion pa vam bom pripel skupaj s tem poglavjem.

Sedem hermetičnih načel in skrito osmo načelo (povzeto po Mark Passio)

Če hočemo doumeti vse, kar bo napisano na temo Naravnega Zakona, moramo najprej vedeti, kaj pomeni beseda načelo/princip?

Principle-načelo: iz latinskega glagola principia=prvi, najprej, vodilni, najnujnejši, glavni.

Pomeni PRVA STVAR = najbolj POMEMBNA STVAR.

Če je kaj potrebno razumeti, je najprej potrebno razumeti načela. Naša družba danes ne daje na prvo mesto načel, ampak trivialnosti. Smo družba, ki jo ne skrbi več za načela. Torej najprej z najpomembnejšim.

Načela so stvari, ki so najpomembnejše. To naj bi načela ljudem pomenila.

Ko vprašaš ljudi, kaj jim je najpomembnejše, rečejo družina, mir, sreča…, zelo malo jih odgovori načela. Če ne postaviš na prvo mesto načel, so namreč vse te stvari, ki so ljudem pomembne, brez pomena. Zaradi tega, ker ne postavljamo načel na prvo mesto, je naša družba postala disfunkcionalna/katastrofalno delujoča. Načela morajo priti najprej, da lahko zgradimo odlične medsebojne odnose z drugimi ljudmi.

Naraven zakon se izraža preko sedmih osnovnih načel+ osmega načela, ki povezuje vseh sedem ostalih načel skupaj. Ta načela sestavljajo glavni ključ, preko katerega lahko razvozlamo univerzalno modrost (vključujoč znanje o zahtevah za pridobivanje tega, kar si želimo) ter jo razkrijemo in deokultiramo.

Univerzalna načela naravnega zakona so:

  1. Načelo mentalizma.
  2. Načelo korespondence.
  3. Načelo vibracije.
  4. Načelo polarnosti.
  5. Načelo ritma.
  6. Načelo vzroka in posledice.
  7. Načelo spola.

Mnogi raziskovalci, ki so se ukvarjali z raziskovanjem ene izmed različic okultizma, bi jih prepoznali kot 7 hermetičnih načel. Beseda “hermetičen” prihaja iz besede “Hermes”. Hermes Trismegistus. Trikrat veliki (thrice great-one), kot so ga nazivali v starodavnih grških okultnih tradicijah. Smatrali so ga za božjega sla (Messenger of The Gods). Da je prinesel modrost iz nebes dol človeštvu. V starodavnih grških in kemetskih (egipčanskih) tradicijah je bil opisan kot bog Toth. Sicer pa so načela imenovana hermetična zato, ker je Naraven Zakon hermetično zapečaten. Zavezujoč in nespremenljiv. Ni ga možno spremeniti. Zato se reče, da je naraven zakon hermetično zapečaten.

1. Načelo mentalizma

Vse (kar je ustvarjeno) je pravzaprav manifestacija uma. Vse kar se dogaja, mora biti rezultat predhodnega umnega stanja. Vse kar se je ustvarilo, je moralo najprej biti v obliki misli, ki so se manifestirale v fizično realnost. Vesolje je umska struktura stvarnika. Misli vodijo do manifestacije stvari in dogodkov. Misli ustvarjajo naše stanje bivanja in kvaliteto naše izkušnje tukaj na zemlji. Zato, bodite odgovorni za vse, kar ustvarite tako, da ste odgovorni za vse, kar mislite. Misli vodijo naše obnašanje. Ljudje se neprimerno obnašamo, zato ker imamo v mislih – v umu vgrajene določene sisteme prepričanj, ki delujejo kot programi. Misli in čustva vodijo in usmerjajo naša dejanja. Obnašanje se torej ne more kar magično spremeniti samo od sebe, najprej se morejo misli in čustva spremeniti, saj so gonilna sila našega obnašanja. Potem se bo spremenila realnost. Ljudje tega nočejo slišati. Če hočemo spremeniti realnost, moramo ti in jaz in še kdo spremeniti način razmišljanja, saj današnji način razmišljanja ni ugoden za izpolnitev zahtev po rajski družbi obilja za vse.

2. Načelo korespondence

Kakor zgoraj je tudi spodaj in kakor spodaj je tudi zgoraj. Je kot zrcalo. Zgoraj je v tem primeru makrokozmos. Zakoni zelo velikih stvari. To so Zakoni, ki vladajo nad Makrokozmosom (zelo veliko, celota) in hkrati mikrokozmosom (zelo majhno, posamezne enote, ki celoto sestavljajo). Makrokozmos je odsev mikrokozmosa. Tako kot gre en, gre drugi tudi. Ne moreta biti ločena drug od drugega. Vesolje je holografski sistem, je sebi podobno skozi vsa merila in kraljestva živih.

Holografska slika pomeni, holo (holistic), da če jo razrežeš na npr. 4 dele, na tej četrtini te slike, ne boš imel samo četrtino podobe na sliki, ampak boš imel 4 celotne slike, ki samo izgubijo resolucijo na četrtino. Celota je vsebovana v vseh manjših delcih celote. Kot realnost v kateri živimo. Naše vesolje je holografsko. Torej je vesolje v vsakem posamezniku. In celotno vesolje je kot vsak posameznik. Oba sta odsev drug drugega. Vedenje o delovanju posameznika nas lahko vodi k razumevanju makrokozmičnih zakonov.

3. Načelo vibracije

Nič ne počiva. Vse se premika. Vse vibrira. Na najbolj temeljnem nivoju je vse vesolje in vse kar ga sestavlja čista vibracijska energija, ki se manifestira na različne načine. Vesolje nima trdnosti. Snov (materija) je samo energija v določenem stanju vibracije.

Nič ne počiva. Nikoli se ne ustavi. Nič ni mrtvo, nič ni brez gibanja. Smrt je v tem smislu iluzija, saj bi smrt pomenila odcepitev vsega gibanja in energije. Takšne stvari ni. Ne obstaja. Nikamor k stvaritvi ne moreš iti, kjer bi bilo popolnoma mirno, brez gibanja.

4. Načelo polarnosti

Vse je dualno. Vse ima svoja pola. Vse ima svoj par nasprotja. Nasprotja so ista po naravi/značaju/pomenu, vendar različna v stopnji. Skrajnosti se srečajo. Vsi paradoksi/neskladja so lahko usklajeni.

V vsem, kar obstaja, so polarnosti. Ali sta vroče in hladno res nasprotji? Ali pač lahko v tem primeru gledamo kot na prisotnost vroče energije ali kot na pomanjkanje vroče energije. Pomeni, da sta del iste temeljne substance/energije, ki je na določenem mestu bolj koncentrirana/zbrana, bo to ustvarilo vroče, ali pač je odsotna na nekaterih področjih, kar bo ustvarilo mrzlo.

To je na temeljni ravni mrzlo in vroče: odsotnost in prisotnost energije. Tudi na nivoju zavesti obstajata nasprotji (znanje in ignoranca), saj je RES vedno prisoten. Pomembno je samo ali to znanje spustimo v obdelavo svojemu umskemu mehanizmu ali pa zavrnemo obdelavo. Vroče in mrzlo sta torej ista po značaju/naravi/pomenu, vendar različna v stopnji.

5. Načelo ritma

Vse teče ven in noter. Vse ima svoje plimovanje. Vse stvari rastejo in padajo. Nihaj nihala se manifestira v vsem. Mera nihaja v desno, je mera nihaja v levo. Ritem se kompenzira.

Kako moramo to razumeti glede na Naraven Zakon? Mnogi ljudje bodo rekli, to je pač način, na katerega nas tendenca/težnja premika, na kateri nas plimovanje nosi. To ni dovolj natančno in pravilno. Na te stvari ne moremo gledati kot na čisto dokončne. Da nič ne moremo narediti. Ena stvar, ki jo mnoge hermetične tradicije učijo je, da je to načelo edino izmed vseh, ki ga lahko presežemo s pomočjo višje stopnje zavedanja. Ritem je načelo, ki je težnja/tendenca, da nekaj niha v določeno smer. Je samo težnja – zato lahko z višjo stopnjo zavedanja presežemo to težnjo in posledično to načelo.

6. Načelo vzroka in učinka

Vsak vzrok ima svojo učinek. Vsak učinek ima svoj vzrok. Vse se zgodi glede na Zakon. Možnost je samo ime za Zakon, ki ni prepoznan. Obstajajo mnogi nivoji vzročnosti, vendar nič ne more ubežati Zakonu.

Ali obstaja svobodna volja? Ja, obstaja. Vendar ali obstaja svobodna volja, da ignoriraš Zakon brez posledic? Ne, ne obstaja. To je omejitev svobodne volje. Svobodna volja deluje znotraj mejnih pogojev, katere imenujem Naraven zakon ali Zakon Zraka. To je niz zakonov strnjenih v 7. + 1. načelo. in jih ni mogoče ignorirati brez posledic. Seveda lahko prekršiš Naraven zakon, vendar nikakor brez posledic. Negativnih posledic. To znanje se je v preteklosti imenovalo konsekvencializem. To je znanje o tem, kako so z dejanji svobodne volje znotraj meja Naravnega zakona generirane posledice.

Ali bo načelo delovalo takoj? Ne, saj posledica ne bo takoj ustvarjena. Obstaja časovni zamik. Vzrok pošljete v gibanje in univerzum bo inteligentno – s pomočjo preoblikovanja vse dinamike – ustvaril posledico, ki si jo spravil v gibanje ti sam. Zaradi tega je to načelo težko prepoznati, saj sta vzrok in učinek ločena s pomočjo časovnega zamika, kar mi zaznavamo kot linearni čas. Posebej moram poudariti, da to načelo deluje ne samo takrat, ko nekaj naredimo oziroma spravimo v gibanje, ampak tudi takrat, ko ne naredimo ničesar, da bi nekaj spravili v gibanje.

7. Načelo spola

Spol je v vsem. Vse ima svoje moško in žensko načelo. Spol se manifestira na vseh nivojih obstoja (fizičnem, duhovnem, umskem, itd).

Moško in žensko načelo sta sestavna dela svetega trojstva (3 – 6 – 9).

Leva možganska hemisfera v največji meri določa moški vidik uma oziroma intelekt (logični, analitični, linearni miselni procesi), medtem ko desna možganska hemisfera v veliki meri določa ženski vidik uma oziroma intuicijo (ustvarjalni, sočutni in holistični miselni procesi).

8. Načelo negovanja ali izgubljeno načelo

Osmo načelo je izgubljeno načelo, ki povezuje vseh ostalih sedem načel skupaj. To je škatla, v katero paše vseh ostalih sedem načel. Vendar je izgubljeno, saj ga ne koristimo.

Ta slika vam je lahko poznana. Ta simbol ima tudi svoje ime: seme življenja. Kaj se zgodi s semenom? Raste. Ustvari/generira nekaj. Seme ima zunanjo lupino. Preden pridete do jedra, ki vsebuje ves genetski generativni/ustvarjalni material, mora najprej imeti lupino, ki ščiti material – ustvarjalno bistvo/esenco, ki se lahko brez lupine poškoduje.

Kaj je torej to načelo? To je nekaj, kar mora biti prisotno zato, da bi se manifestirala katerakoli sprememba.

To je generativno/ustvarjalno načelo. To je načelo, ki oplodi (oplaja) vsa ostala načela, zato vlada stvaritvi. Imenuje se načelo negovanja.

Pojem negovanje pomeni, da to čemur dajete pozornost in čemur pomagate rasti, to kar negujete, na kar se osredotočate, se potem generira/ustvari.
Na negovanje (skrb) moramo tukaj gledati kot to, kar je: To je tisto, čemur dajete energijo, to je tisto, na kar ste osredotočeni, to je tisto za kar najbolj skrbite, kar najbolj negujete, za kar porabljate največ časa, čemur dajete največ pozornosti, da bi se manifestiralo v svetu. To je tisto, čemur tukaj pravim NEGOVANJE. To je tisto, kar ustvarja naše izkušnje v agregatnem smislu.

Ker je vedno več ljudem mar za to, kar se dogaja v naši družbi, je še kako mogoče, da v agregatnem smislu spremenimo tok energije.

To, čemur posvečamo svojo pozornost – to kar negujemo – na dnevnem nivoju, deluje kot gonilna sila naših misli in dejanj. Zato mora biti negovanje razumljeno kot dokončen generator kvalitete naših deljenih izkušenj.

Naslednjič sledi:

Prevod II. poglavja iz knjižice The Kybalion – 7 hermetičnih načel

:primož iz rodu durjava varuh Ljudske Pisarne

Kybalion

All universal laws and principles

Spisek 108 duhovnih zakonov

Vse pravice pridržane!