Zakon, pravo, kodeksi in jurisdikcija, (1. del)

Zakon, pravo, jurisdikcija, kodeksi so vse koncepti ali idejne zasnove, ki so si jih izmislili tisti, ki tisočletja tlačijo ta svet. Vsa ta »pravna« terminologija je tako zapletena in večznačajna, da menim, da na svetu ni človeka niti pravnega strokovnjaka, ki bi lahko v popolnosti pojasnil to izrazoslovje… 

Zakon, pravo, kodeksi in jurisdikcija, (2. del)

V zgornji tabeli sem vam skušal na poenostavljen način prikazati dejstvo, da je vsak jezik izjemno zapletena stvar. Najbolj pomembno pri semantiki je vedeti, da lahko ima vsaka beseda več pomenov in da je le-ta odvisen od besedilnega okvirja ali vsebine. Dajmo najprej pogledati nek primer. Na primer jezikovni konotativen primer…

Lastnina. Tri kraljestva bivanja - 4 jurisdikcije? Hierarhija zakona, 3. del a/c

Če iščemo prave odgovore, moramo najprej postaviti prava vprašanja. Torej morajo ta vprašanja izvirati iz Svetega duha oziroma ženskega načela delovanja človekove psihe, ki je ustvarjalnost, vrednotenje, intuicija … Torej morajo biti poduhovljena. Tudi pri pravu je tako. Kaj je pravo? Kaj je zakon? Kaj je jurisdikcija? …

Naraven zakon ali Zakon zraka, 8 načel, 3 del b/c

Naraven Zakon ali Zakon Zraka predstavlja paleto univerzalnih, zavezujočih, nespremenljivih, večnih, hermetično zapečatenih, nedotakljivih, neodtujljivih Zakonov, ki niso delo človeških rok in ki vladajo posledicam našega obnašanja. Naraven zakon ali Zakon Zraka je utelešenje univerzalnih duhovnih zakonov, ki delujejo kot vladajoča dinamika zavesti…

The Kybalion - 7 hermetičnih načel, 3 del c/c

Sedem hermetičnih načel, na katerih temelji celotna hermetična filozofija: 1 Načelo mentalizma, 2 Načelo korespodence, 3 Načelo vibracije, 4 Načelo polarnosti, 5 Načelo ritma, 6 Načelo vzroka in posledice/učinka, 7 Načelo spola.
Zato človekovo tolmačenje in zapisovanje Naravnega Zakona ali Zakona Zraka imenujemo NARAVNO PRAVO. 

HIEARHIJA ZAKONA - zakon na zemlji, 4 del

Velikokrat ste slišali nekoga reči: »Življenje je igra,« in prepričan sem, da je redkokdo med bralci takšen, da bi tej trditvi kategorično nasprotoval. To pomeni, da vsak izmed nas igra svojo individualno igro, ki ima vse značilnosti dramske igre ali kakšne druge umetniške igre. Ima svoj naslov. Kaj je naslov vaše življenjske igre? 

Hierearhija zakona - Prva hudičeva igra, 5 del

Kaj je oseba? Za razumevanje iger življenja in iger smrti je odgovor na vprašanje, kaj je oseba, eno izmed ključnih vprašanj, tako kot je odgovor na vprašanje, kaj je lastnina? Ali je oseba fakt/dejstvo ali je fikcija/privid? Na internetu boste našli veliko vsebin, ki govorijo o »slamnatem možu (ang. Strawman)…

Vladavina Prava ali vladavina prava

Mnogi pravni poznavalci in strokovnjaki pravijo, da je zamisel o »vladavini prava« (ang. Rule of Law) eno najpomembnejših načel v njihovih ustavah (2). S tem se strinjam, saj pomeni načelo tisto središčno točko, ki je pri vsaki stvari najpomembnejša.

Vse pravice pridržane!