Vladavina Prava ali vladavina prava

Mnogi pravni poznavalci in strokovnjaki pravijo, da je zamisel o »vladavini prava« (ang. Rule of Law) eno najpomembnejših načel v njihovih ustavah (2). S tem se strinjam, saj pomeni načelo tisto središčno točko, ki je pri vsaki stvari najpomembnejša.

Vendar pa je izjemno pomembno ločiti Vladavino Prava od vladavine prava, kljub temu, da se ta izjemno pomembna zamisel, upodobljena v omenjeni besedni zvezi, uporablja vsepovprek, ne da bi se definiralo, v katero igro življenja ali smrti jo umeščamo. Zato moramo biti dobro podučeni o sami zamisli Vladavine Prava in vladavine prava, da bomo iz konteksta/spremljevalnega besedila, v katerem se razpravlja o tem mistificiranem in okultiranem konceptu, lahko razbrali njegov pomen.

Zmeda pri uporabi besed za tako pomembne pojme/zamisli je velikanska. Vladavino Prava v zemeljski igri življenja bi z lahkoto imenovali tudi Vladavina Zakona ali pa še bolje Vladavina Pravde, saj slovenska beseda PRAV-DA najbolj nazorno pokaže na igro življenja, v kateri se odvija.

Vendarle pa bom za razločevanje uporabe pojma/zamisli v igri življenja ali komercialnih igrah smrti uporabil isto besedno zvezo, ki jo bom slovnično drugače napisal. Seveda ima to svoj smisel, ki ga boste z lahkoto razbrali v nadaljevanju tega eseja, ko se bom lotil raziskovanja enega najbolj okultiranih in slabo razumljenih mehanizmov – mehanizem za prenos življenjske energije – to je Trustov.

Moja naloga v tem dokaj obširnem eseju ne bo nikakor lahka. Zelo kvalitetne raziskovalne materiale, ki sem jih raziskoval pred približno petimi leti, ne najdem več na internetu. Vendarle pa sem takrat na srečo naredil iz njih mnoge zapiske, ki jih moram skrbno pregledati, da bom lahko vsebino umestil med že napisane koščke te nenavadne multidimenzionalne zgodbe ter jih povezal z njimi tako, da bo celotna slika (ki je relativna – saj nisem Absolut, ampak sem Človek) še bolj vidna in jasna.

(1) V grški mitologiji je bila boginja Themis poosebljenje Božanskega ali Naravnega Zakona, Reda in Pravice. Njeno ime pomeni »pravica«. Častili so jo kot boginjo Aten. Bila je tudi obdarjena z modrostjo in jasnovidnostjo. Bila je seznanjena z skrivnostmi, ki jih ni poznal niti Zeus. Bila je zaščitnica in zagovornica gostoljubnosti.
https://www.thoughtco.com/themis-goddess-of-justice-3529225
(2) Charles Mak, The rule oflawandwhy I think it matters; https://www.legalcheek.com/lc-journal-posts/the-rule-of-law-and-why-i-think-it-matters/

Nekateri ljudje, ki so mi zelo blizu, me velikokrat dobronamerno opozarjajo, da imajo občutek, da nikoli ne dokončam začeto. Da jih moti pri mojem pisanju, da puščam vse tematike vedno odprte in nezaključene. To je seveda RES in glede na njihove občutke lahko sklepam, da tudi kdo med vami čuti isto. Zato intuitivno vem, da moram kar v predgovoru na tematiko »Vladavine Prava« čimbolj nazorno odgovoriti na te »moteče« občutke.

Kdor je prebiral moja pisanja, ve, da sem vse bralce že v prvem eseju povabil na pustolovščino brez primere. Seveda takrat nisem vedel, kako se bodo zadeve razvijale, saj drugače to ne bi bila pustolovščina. Prav na tistem mestu v prvem eseju, sem s pomočjo analogije s sestavljanjem koščkov (ang. Jigsaw Puzzles), poskušal prikazati način, na katerega bomo raziskovali najrazličnejše dimenzije realnosti in iz koščkov sestavljali »celotno sliko realnosti«.

 
Vladavina Prava ali vladavina prava

Zaradi takšnega pristopa k raziskovalnemu delu izgleda moja relativna »celotna slika realnosti« približno tako kot na sliki 2.  Odprl sem določene tematike/motive, v katere sem že umestil nekaj koščkov in nadaljeval bom, dokler bom še zmogel.

Moja iskrena želja je, da to sestavljanko skupaj z vami sestavimo do tiste točke, ko boste v koščkih in iz njih sestavljenih motivov znotraj »celotne slike realnosti« lahko sami razbrali božansko čudovitost celotne Stvaritve.

Če spet uporabim analogijo, si iskreno želim, da v sliki 3 ne bi videli samo 12 x 10 krogov. Ampak da bi bili usposobljeni se odmakniti malce nazaj in s prave perspektive pogledali še enkrat v te kroge, da boste lahko zaznali v njih čudovito realnost.

a esej je torej še en izmed koščkov v tej zapleteni multidimenzionalni sliki realnosti, ki ga bom poskušal umestiti v tisti del, ki sestavlja pravno dimenzijo te slike.

Odpadniški plačanci imajo pojem »vladavina prava« nenehno na svojih »kačjih« jezikih.

Uporabljajo ga, ker v ljudeh zbuja strahospoštovanje in ker se večinoma zavedajo črne magije uporabljenih besed. Podobno je, kadar uporabimo besedo »bog«. Vendar pri besedi »bog« dobro vemo, da mora nekdo, ki jo uporabi, definirati tega svojega boga, saj ljudje častimo različne bogove. Seveda lahko tudi iz konteksta razberemo, katerega boga je nekdo mislil. Podobno je pri pojmu »vladavina prava«, kajti tisti, ki ga uporabi, bi moral natančno definirati, v katero igro življenja ali smrti ga umešča.

Zato sem prepričan, da je dobro podrobno raziskati to temeljno zamisel, saj je od razumevanja te zamisli v veliki meri odvisno naše življenje.

Prav je, da že v predgovoru – torej tik pred štartom in že v sami štartni hišici – definiramo besedno zvezo »vladavina prava«, saj nam bo ta definicija nudila izhodišče za vso najdaljnjo gradnjo te pisne kompozicije.

V zemeljski igri življenja se definicija glasi takole:
»Vladavina Prava je telo Zakona!«

Lahko bi definiral še bolj natančno in rekel:
»Vladavina Prava je telo Naravnega Zakona!«

Če definicijo prevedem na »zeleni ulični jezik«, potem lahko rečem, da se tisti, ki uveljavlja Vladavino Prava, MORA nasloniti na Naraven Zakon, ki ga lahko strnemo na 7+1 načelo (upam, da se tega še spomnite iz prejšnjih pisanj) in iz njega izvedeno Naravno Pravo, ki je oblika Naravnega Zakona.

V komercialnih igrah smrti se definicja glasi takole:
»Vladavina prava je telo komercialnih kodeksov!«

Torej ne glede na to, da se v literaturi uporablja za vse igre isti izraz – zakon (in ne komercialni kodeksi) – pa še enkrat poudarjam, da bom v nadaljevanju tega eseja samo za komercialne kodekse uporabljal izraz zakon. Kajti Zakon je Zakon!

Če definicijo prevedem na »zeleni ulični jezik«, potem lahko rečem, da tisti, ki uveljavlja vladavino prava, se MORA, nasloniti na komercialne kodekse, ki jih ne moremo strniti v načela, ampak v 12 predpostavk, na katerih temeljijo. (več o tem seveda v nadaljevanju eseja)

Če želiš nekoga spraviti v zadrego, mu postaviš vprašanje: “Kaj je zakon?« Vsi namreč uporabljamo to besedo, vendar jo le redkokdo zna natančno definirati v »zelenem jeziku«.

Frank O´Collins jo v zemeljski igri življenja definira takole:
Zakon je pravilo, standard ali norma, ki dovoljuje ali prepoveduje določeno delovanje.

Medtem ko jo Pravno-terminološki slovar v komercialnih igrah smrti – ki je kot vsak pravni slovar knjiga črnih besednih urokov – definira takole:
Splošno veljaven pravni akt, ki ga izda zakonodajni organ po posebnem postopku in v posebni obliki.

Že sama izbira besed in sestava besed v obeh definicijah je popolnoma drugačna. Ko nekdo na tak način pokaže to drastično razliko v definiciji, lahko zdravorazumski človek sprevidi, v kako različne svetove prihaja v prvem ali v drugem primeru. Zato lahko tudi logično sklepa, da sta Vladavina Prava in vladavina prava dva popolnoma nasprotna si svetova oziroma zamisli, zato je dobro vedeti, v kateri svet se s svojim delovanjem spuščamo.

V nadaljevanju boste spoznali mnoge presenetljive zanimivosti in grenke RES. Videli boste, da to pravno prevaro, ki je neločljivo povezana z napačno predstavo ljudi o zamisli Vladavine Prava, črni svečeniški magi in njihovi odpadniški plačanci spretno vrinjajo v naše življenje že mnoga stoletja – če ne tisočletja.

Mnogi ljudje bi rekli, da Vladavina Prava več ne obstaja. Morda bi celo rekli, da nikoli ni obstajala.

Vendar se na srečo motijo. Vladavina Prava namreč ves čas obstaja, vendar že dolgo ni več v uporabi. Preplastile so jo najrazličnejše vladavine prava. Upam, da mi bo uspelo obuditi večne modrosti, ki so povezane z Zakonom in Vladavino Prava, da se bo vaše zavedanje o tej pomembni vsebini povečalo. Kajti le zavedanje lahko da ponovni zagon in dinamiko Vladavini Prava, ki sedaj kot zaklad najvišje vrste počiva v globinah naše zavesti kot sam Božanski Potencial.

Najbo to za danes vse iz Ljudske izobraževalne pisarne,
:primož iz rodu durjava varuh Ljudske Pisarne

Vse pravice pridržane!