Delavnica: Kaj je domorodstvo in zakaj je v teh težkih družbenih časih izjemno pomembno 24.10.2022

Uveljavljanje domorodnih pravic iz mednarodnih pogodb in sporazumov I. del 9.11.2022

Uveljavljanje domorodnih pravic iz mednarodnih pogodb in sporazumov II. del 10.11.2022

Uveljavljanje domorodnih pravic iz mednarodnih pogodb in sporazumov III. del 14.11.2022

Uveljavljanje domorodnih pravic iz mednarodnih pogodb in sporazumov IV. del 21.11.2022

Temeljni mednarodni pravni instrumenti človekovih pravic in svoboščin:

SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC: https://www.gov.si/…/Splosna-deklaracija-clovekovih…

MEDNARODNI PAKT O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH: https://www.gov.si/…/Mednarodni-pakt-o-drzavljanskih-in…

MEDNARODNI PAKT O EKONOMSKIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH PRAVICAH: https://www.gov.si/…/Mednarodni-pakt-o-ekonomskih…

DEKLARACIJA SEDMIH NAČEL: https://www.pf.uni-lj.si/media/deklaracija.sedmih.nacel.pdf

VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION – OHCHR: https://www.ohchr.org/sites/default/files/vienna.pdf

MEDDRŽAVNO SODIŠČE: https://sl.wikipedia.org/wiki/Meddr%C5%BEavno_sodi%C5%A1%C4%8De?fbclid=IwAR2XCUAA3ippbftaFwThHXQgzb1lAjK-eAt6rLU3pL-Cu-hvnER8rCEWr_I