Izobraževali kotiček vam bo gotovo razblinil marsikatero dógmo, ki so nam jo sprogramirali oz nam jo vrinili in jo imamo za resnično ter nespremenljivo. Vendar resnica nas bo osvobodila.

Izvirna slovenska ljudovlada

Svojega vladarja so Slovenci izvolili izmed sebe. Največjo vlogo imele tiste vrednote, ki jih je narod najbolj cenil in so mu hkrati zagotavljale najprimernejšega vladarja, ki bo služil ljudstvu, ne pa mu vladal kot tiran. Izvolili so najsposob-nejšega, najboljšega in najpametnejšega, ob tem pa je ta moral biti še pošten in zvest svoji prisegi ljudstvuLjudovlada je izvirna slovenska oblika vladavine ljudstva, izpričana v zgodovinskih virih.

DRŽAVNOPRAVNA MEDNARODNA SUVERENOST
SLOVENSKIH ZGODOVINSKIH DEŽEL

Slovenske zgodovinske dežele, sprva imenovane vojvodstva, so bile do Napoleonovih vojn, suverene države znotraj Svetega rimskega cesarstva. Njihova državnost je bila vseskozi mednarodno priznana.
Wormski privilegij iz leta 1231 je v Svetem rimskem cesarstvu priznal posvetnim knezom popolno vladarsko oblast v njihovih deželah. 

Osti jarej!

»Osti jarej!« se glasi najstarejši znani slovenski zapisani pozdrav ali napitnica oziroma zdravica.