Zavrnitev odgovornosti (ang. Disclaimer)

Še predno dam kakršnakoli navodila izjavljam, da za vaša dejanja ne prevzemam odgovornosti. Ti napotki vam bodo samo pomagali, da po najlažji poti pridete do listine in dokumentov, ki jih itak lahko vsak legalno pridobi. Kaj boste vi delali z njimi, je vaša odgovornost.

Eseji, praven izobraževalen kotiček, obvestila in še kaj, so oblikovani kot učni pripomoček, ki vas bo – želim si vsaj – pripeljal do spoznanja, da so ta listina in dokumenta strateškega zasebnega pomena pri igranju vseh treh iger. Pri pokru bi rekli, če posedujete to lsitino in/ali oba dokumenta, imate dober »hand«.

Prav tako izjavljam, da so moja pisanja plod dolgoletnih raziskovanj in sodelovanja z drugimi »raziskovalnimi bojevniki« in so hkrati izključno dobronamerna, častivredna in gostiteljska.

Ker v navodila prilagam zasebne podatke zahtevam, da se držite načela zasebnosti in ne razpečujete po javnih elektronskih kanalih teh navodil.

Kadar boste pridobili svojo listino in dokumenta in boste želeli obvestiti svoje prijatelje o teh postopkih, lahko prosto delite podobna navodila, vendar brez mojih zasebnih podatkov. Preprosto jih zamenjate s svojimi.

V listinah ne spreminjajte vsebine, stila pisave, barve pisave, barve podlage…. V kolikor je potrebno vpišite natančno to, kar narekujejo navodila.

Navodila: Varovalen sporazum

Kaj je in kaj ni Varovalen sporazum

Prosimo, da sami ne pišete in ne prepisujete nobenih listin (Zaprisežena izjava da živim…). Vse listine se pišejo ob podpisu Varovalnega sporazuma.
Ne prepisujete je mišljeno, da iz posnetkov delavnic ne prepisujete, saj so listine posodobljene.

S seboj prinesite modro in zeleno pisalo. Hvala.

Rojenci do 21 leta ne potrebujejo Varovalnega sporazuma. Za njih se uporablja Varovalen sporazum roditeljev.

OPOZORILO: Vsi, ki prihajate na podpis si prosim vzemite čas!

 Žal vam ne moremo zagotoviti, da boste ob uri, ki jo prejmete tudi prišli na vrsto. Čas začetka je odvisen od več dejavnikov – tudi od tega, kako dolgo pišejo tisti, ki so pred vami. V kolikor se vam časovno ne izide je bolje, da razmislite in s tem izognete slabi volji.

Navodila: Porodni zapisnik

Navodila 1 – Porodni zapisnik
Porodni zapisnik je dokaz, s katerim dokazujete, da ste se rodili vi in za vami še posteljica.  To listino si pridobite in jo hranite v svojem arhivu.

Dostop: INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC, obrazci iz področja pacientovih pravic

Obrazec za seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), 41 člen: Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo 

Navodila: Rojstni list in mednarodni rojstni list

Navodila 2 – Rojstni list in mednarodni rojstni list po dunajski konvenciji (dunajska konvencija je novejša). Ti dve listini si pridobite in jih hranite v svojem arhivu.

Prvi dokument, ki ga dobi vsak novorojenček je rojstni list. Vsako rojstvo mora biti dokumentirano in ustrezno potrjeno.
Tudi rojstni list je dokazilo.

Pridobite na upravni enoti

Navodila: Zaprisežena izjava o verodostojnosti avtograma v komercialnem prometu

Listino si pridobite v kolikor želite.
V kolikor listino želite pišite na mail ljudska.pisarna@gmail.com.

Navodila: Zaprisežena izjava o rojstvu ploda in posteljice

Če želite listino pišite na mail ljudska.pisarna@gmail.com.

Navodila: Zaprisežena izjava o prepovedi poseganja v integriteto rojencev - za šole

Če želite listino pišite na mail ljudska.pisarna@gmail.com.

Navodila: Zaprisežena izjava o prepovedi poseganja v integriteto rojencev - za pediatra, šolskega zdravnika in zdravstveni dom

Če želite listino pišite na mail ljudska.pisarna@gmail.com.

Navodila: Zaprisežena izjava o prepovedi poseganja v telesno in duševno integriteto brez eksplicitne privolitve avtorja in/ali njegovega pooblaščenca

Če želite listino pišite na mail ljudska.pisarna@gmail.com.

Navodila: Pristopnica k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel

Več o Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel lahko preberete: