Ubesedena zamisel BRALNE URICE

branje, tolmačenje, analiziranje in izpisovanje orodij za opolnomočenje prebujene ženske in moškega.

Ubesedena zamisel BRALNE URICE je precej nenavadna zamisel. Nekdo bi se lahko celo upravičeno vprašal, če morda današnji bralec in tolmač podcenjuje poslušalce.
Odločen NE je moj odgovor. Vem, da znate brati pa tudi ustvariti si svoje mnenje, vem pa tudi, da vam je uraden jezik nepoznan, zaradi česar večina poslušalcev – zdaj ali v bodoče – ne bo nikoli prijela in prebrala na primer:

  • Zakon o pacientovih pravicah, Kodeksu medicinske etike, Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o javnih uslužnecih, Zakon o poštnih storitvah, Kodeks policijske etike itd.

Torej brali bomo ta nemogoča besedila, kratko tolmačili to kar je za nas zanimivo in uporabno v tem trenutku ter si seveda izpisali ključne člene, ki nam lahko koristijo kot pravno orodje opolnomočenega človeka.
Poslanstvo ubesedene zamisli BRALNE URICE je zato opismenjevanje in hkrati opolnomočanje.

V kolikor se nam želite pridružiti na delavnicah pišite na mail ljudske pisarne: ljudska.pisarna@gmail.com

Zaradi dogodkov, ki se odvijajo s svetlobno hitrostjo in zaradi majhne skupine prostovoljcev ljudske pisarne, ki se trudimo v našem prostem času, da informacije in znanja prihajajo do vas, si pridržujemo pravico do sprememb. V kolikor pride do sprememb v datumu ali vsebini delavnic vas bomo obveščali sproti. Prosimo vas za razumevanje.

1. bralna urica: Uvod v bralne urice

2. bralna urica: ZAKON O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH in OBLIGACIJSKI ZAKONIK

3. bralna urica: ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH v povezavi z OBLIGACIJSKIM ZAKONIKOM -video v obdelavi

Cepljenje je potrebno zavrniti z argumentom nepopolne oziroma nezadostne informacije do katere imamo po zakonu pravico.

Priporočen vpis v zdravstveni karton glede cepljenja

4. bralna urica: Sedem ključnih naravnih zakonov in z njimi povezana kreacija

6. bralna urica: Moto Proporio

7. bralna urica: Sistematski pregled otrok in varstvo osebnih podatkov

8. bralna urica: Pomembnost mednarodnih pogodb s poudarkom na Ženevskih konvencijah in Dopolnilnih protokolih k Ženevskim konvencijam - kratka uvodna informacija

Vse pravice pridržane.