Komercialen mehanizem A4V in R4V

A4V in R4V 1. del

A4V in R4V Kako potekajo pravni posli transakcije z vrednostmi, 2. del

A4V in R4V, 3. del

Kontrahirna dolžnost 1.del

Kontrahirna dolžnost 2.del

Vse pravice pridržane.