Sedmi esej

Tematika:

Igrati igre!

Napisal:

So-Avtor

Uvod
Igrati igre

Nikar si ne mislite,
da majhna skupina ljudi ne more spremeniti sveta.

Še zmeraj ga je!

Margharet Heath

Če ste »trenirali« vztrajnost in odločnost in prebrali predhodna pisanja – kar vam v vsakem primeru toplo priporočam, saj se besedila in vsebine povezujejo in dopolnjujejo – potem vam pogled na sliko 1 pove, na katerem polju v sliki se človeštvo trenutno nahaja. Simbolično predstavlja leva stran slike svet/igro smrti, ki ga bomo zapustili našim najmlajšim – rojenkam in rojencem za katere vehementno in brez kančka dvoma govorimo, da jih neizmerno ljubimo. Mar ni to licemerje oziroma svetohlinjenje?

Trdno sem prepričan, da ste vsi, ki vztrajate na tej skupni pustolovščini, popolnoma iskreni in odločeni, da tega ne boste dovolili. Srčno si želite prestopiti mejo med levo in desno polovico slike, vendar čutite, da vas neka nevidna zlohotna sila kot magnet vleče nazaj v to polje uničenja in smrti.

Takšen neznosen položaj vas navdaja z občutkom nemoči, obupa, strahu, negotovosti, žalosti … In ravno ti občutki so tista »substanca«, ki omogoča temu magnetu zla, da vas ne pusti storiti korakov proti Rajskemu vrtu na Zemlji.

V realnosti namreč ta grozljiv svet, ki je opustošen in brez življenja, ne obstaja. Oživljajo ga izključno vaša vraževerja in nezrelost. V igranje na tem polju uničenja človeškega dostojanstva vlagate večino svoje življenjske energije in računate, da bo z vašim prispevkom v tej igri, na suhi in razbrazdani prsti zraslo bujno in čudovito življenje.

Seveda sedaj že veste, da je to nesmiseln privid in da ameriške sanje niso več vaše sanje. Le še kanček odločenosti in poguma vam manjka, da se podate skozi to prividno puščavo na pot do rajskega vrta. Ker se je vaš Božanski Um prebudil iz močne hipnoze in sedaj »razbija« urok za urokom, je sposoben vedno bolj slikovito ustvarjati podobo tega Rajskega vrta.

Nični bolj pomembnega kot to, da »trenirate« vaš Um ravno v to smer – v desno polovico slike – kajti to, kar ustvarjate v Božanskem delu Sebe, se bo po načelu vzroka in posledice slej kot prej manifestiralo tudi v tem fizičnem svetu.

Med tem pa seveda ne smemo sedeti križem rok. Spopasti se je potrebno z demoni in njihovimi odpadniškimi plačanci na način, s katerim bomo ohranili svoje Božansko dostojanstvo.

Nič ne bo pomagalo, če bomo v jezi in razočaranju podrli figure v igrah smrti. To bi bilo nezrelo in nepošteno, saj smo se jih odločili prostovoljno igrati. Zbrati se je potrebno in jih domiselno pripeljati do končne zmage.

Strategij je na videz lahko veliko. Mnogo ljudi doma in po svetu jih opisuje in priporoča. So-avtor sem samo eden izmed njih.

Prepričan sem, da posedujete dovolj modrosti in srčnosti, da boste strategijo igranja, ki jo opisujem, znali odgovorno sami ovrednotiti.

Prav tako vam z olajšanjem sporočam, da se vam ni potrebno ničesar bati – da je vsak strah ali negotovost odveč. Kajti tisto, kar je v nas živo – naš Božanski Um – ne more umreti.

Multidimenzionalno igranje iger za izhod iz nebožanske matrice in parazitske miselnosti

Strategija igranja iger, ki je sestavni del pustolovščine, na katero sem vas povabil, je multidimenzionalnega značaja. To je logična odločitev, saj sem prepričan, da se strinjate, da se naš um nahaja v nevarnem multidimenzionalnem labirintu.

  1. načelo kozmičnih pravil se imenuje načelo korespodence. »Tako zgoraj kot tudi spodaj; tako spodaj kot tudi zgoraj.« Zato je logično, da se moramo za ugoden izhod lotiti izzivov na način, da upoštevamo vse vidike/dimenzije igranja.

Rečimo, da je strategija, ki jo slikam, holistična/celostna.

Na videz bomo zato začeli tam, kjer prežijo največje nevarnosti, v realnosti pa bomo poteze »vlekli« tako, da bodo imele učinek v vseh dimenzijah igranja. To seveda ni lahko delo in zato zahteva od igralca/pustolovca veliko osredotočenost in odločenost, da enkrat za vselej opravi to nalogo, kateri se je bogve kdaj zavezal s pogodbo.

Seveda bi si vsak človek želel preprosto izstopiti iz zlohotnih komercialnih iger smrti. Vendar je to nemogoče. V prvo igro smrti – teritorialno komercialno igro, ki je vojaška igra, ki se bije na globokih odprtih komercialnih morjih po vojaško-pomorskih pravilih – je naš zaveden Božanski Um vložil biološko in književno obliko lastnine iz igre življenja, brez katere ne smemo zapustiti in/ali končati iger.

Zaradi tega se bomo v začetku osredotočili na igranje te igre in hkrati postopoma dodajali tempo/energijo/ osredotočenost tudi tja, kjer nas čaka tako srčno želeni Rajski vrt.

Vse igre – božanske in nebožanske – temeljijo na zaupanju (ang. Trust)

Slovenski jezik je čudovit jezik, kjub temu, da ga že stoletja »napadajo« parazitski močvirski stvori in njihovi odpadniški plačanci. V slovensko semantiko/pomenoslovje je še zmeraj spretno zakodirana bela besedna magija, ki veščemu očesu ne uide.

Tudi v besedi zaupanje se skriva bela besedna magija. Morda se kdo izmed vas sprašuje, zakaj potem velikokrat poleg slovenske besede dam na razpolago tudi angleško ali latinsko ali nemško sopomenko? Večinoma izključno zato, da boste lažje raziskovalno »jadrali« med vsebinami, ki jih žal v slovenskem jeziku primanjkuje ali pa so sploh odsotne in je zato nujno uporabiti vsebine napisane v nam tujih jezikih.

Mehanizem zaupanja-trusta je zagotovo najpomembnejši božanskih mehanizem, s pomočjo katerega se prenaša energija med živimi božanskimi bitji v vseh kraljestvih bivanja.  Seveda črni svečeniški magi/močvirski stvori to dobro vedo, zato s pomočjo zrcaljenja pretvarjajo ta božanski mehanizem v nebožanskega in nam na ta način kradejo življenjsko energijo.

V tem eseju bomo samo popraskali površje tega okultiranega mehanizma in z gotovostjo vem, da je prišel trenutek, ko moram napisati samostojen esej o tem mehanizmu. Z gotovostjo tudi vem, da bo to najpomembnejše pisanje, ki ga bom kadarkoli ustvaril.

Ta mehanizem je tako pomemben, da bi že samo besedo zaupanje, ki ga definira v slovenskem jeziku, morali posebej semantično raziskati v ločenem znanstveno-raziskovalnem delu.

Vsekakor moram v tem eseju vsaj na zelo poenostavljen način predstaviti ta mehanizem, da bo strategija multidimenzionalnega igranja božanskih in nebožanskih iger umljiva.

Razčlenimo besedo zaupanje: za-upanje. Sestavljenaje torej iz predloga za in glagolnika upanje. Razčlenimo še glagolnik upanje: up-anje. Sestavljena je torej iz samostalnika up in glagolniške pripone –anje.

Glagolnik upanje in samostalnik up sta pojma, ki sta v svojem »zelenem« bistvu VEDNO znak gostiteljskega prenosa energije. Gostiteljski prenos življenjske energije je VEDNO dejanje DAJANJA, v katerem se po 6. kozmičnem načelu vzroka in posledice gostiteljsko usmerjeno božansko bitje postavi v položaj up-nika prejemanja. 

V središču mehanizma za prenos življenjske energije je zato vedno neka oblika lastnine. In, če ste iz predhodnih pisanj dojeli, potem se strinjate, da je oblika lastnine v svojem bistvu VEDNO oblika življenjske energije. Brez oblike lastnine  oziroma oblike življenjske energije torej ne more obstajati mehanizem zaupanja.

Okoli te oblike lastnine se kot okoli jedra semena, v katerem je genski material za ustvarjanje novega življenja, oblikuje »lupina«, ki spet tvori božansko (ali zaradi zrcaljenja nebožansko) trojstvo.

Trojstvo je veščemu Umu vidno vsepovsod, saj je bistven sestavni del  božanske matrice in žal tudi prezrcaljenih nebožanskih matric. Spomnite se samo besed Nikole Tesle: »Če bi ljudje le prepoznali veličastnost števil 3, 6 in 9, bi imeli v rokah ključe Vesolja.« Če želimo zgraditi rajski svet obilja za vse, te ključe zagotovo potrebujemo.

Poglejmo najprej na zelo poenostavljen način mehanizem zaupanja v božanski matrici.

Mehanizem zaupanja ni trden/fiksen mehanizem v matrici. Ves čas nastaja in izginja. Nastane takrat, ko se pojavi potreba po dajanju in izgine takrat,ko se uresniči potreba po prejemanju.

Svetost (ekleziastičen značaj) tega mehanizma dajanja in prejemanja življenjske energije je v sliki 2 viden v treh pozicijah, ki tvorijo »lupino« okoli oblike lastnine, ki se daje zato, da jo lahko nekdo prejme.

Pozicija ustanovitelja zaupanja je OČE svetega trojstva, ki vlaga obliko lastnine v mehanizem zaupanja zato, da bi jo podaril SINU v svetem trojstvu, ki je upravičenec do oblike lastnine. Oče torej daje življenjsko energijo sinu, ki jo prejema. Naj vas mimogrede samo opomnim, da predstavljajo oče (število 9), mati (število 3) in sin (število 6) ARHETIPE.

Oče mora biti zato, da sin sploh obstaja in lahko nekaj prejme, neločljivo povezan z mamo. Mama je arhetip ženskega vidika, ki skrbno neguje svetost pravil, po kateri se prenaša oblika lastnine iz očeta na sina, oziroma nadzoruje proces dajanja in prejemanja. Arhetip mame v mehanizmu zaupanja torej predstavlja pozicijo/položaj skrbnika.

Povzemimo še enkrat s preprostim besediščem mehanizem prejemanja in dajanja življenjske energije, ki se imenuje mehanizem zaupanja ali trusta:

Okoli oblike lastnine se zmeraj oblikujejo tri pozicije/položaji, ki kot sveto trojstvo med očetom, materjo in sinom skrbijo/negujejo, da se oblika lastnine prenese v skladu z božansko matrico.

Te pozicije so:

  • ustanovitelj zaupanja – to je nekdo, ki poseduje in daje obliko lastnine;
  • skrnik zaupanja – to je nekdo, ki nadzoruje prenos oblike lastnine po pravilih božanske matrice;
  • upravičenec zaupanja – to je nekdo, ki prejema obliko lastnine.

Seveda pa si kot protiutež gostiteljskemu prenosu oblike lastnine iz božanske matrice, poglejmo še parazitski prenos oblike lastnine iz nebožanske matrice, ki jo imenujem teritorialna komercialna igra smrti.

Strinjali se boste, da lahko življenjsko energijo, iz katere izhajajo vse oblike lastnine, v mehanizem dajanja in prejemanja – torej mehanizem zaupanja/trusta – donira samo živ človek iz mesa in krvi, kot je to razvidno v sliki 3.

Vendarle je to žal samo delno res. Slika 3 namreč predstavlja mehanizem prenosa oblike lastnine/življenjske energije v teritorialni komercialni igri smrti, kot pa že veste, obstaja še municipalna komercialna igra smrti, kjer je ta mehanizem še enkrat zrcaljen v popolno nebožansko matrico, kjer ni več ničesar živega in zato predstavlja dokončni pekel in pogubo.

V tem pisanju se bomo osredotočili na delovanje mehanizma v teritorialni komercialni igri smrti, saj bomo v tej igri osredotočili našo energijo za boj proti nebožanskim močvirskim stvorom in njihovim odpadniškim plačancem.

Če je človek iz mesa in krvi edini donator oblike lastnine v mehanizem prenosa oblike lastnine, je logično torej edini ustanovitelj tega mehanizma in tudi edini, ki lahko ta mehanizem »zruši«, da preneha obstajati.

Vendar zmeda v zvezi z mehanizmom zaupanja/trusta v teritorialni komercialni igri smrti raste po eksponentni funkciji. V tej teritorialni komercialni igri (pa tudi municipalni) se za ta »ponarejeni« mehanizem uporablja mnoštvo izrazov, ki situacijo za nič hudega slutečega človeka še bolj zaplete.

Za vaš občutek o neverjetni črni magiji zrcaljenja realnosti v umetni konstrukt/privid naj vam podam samo podatek, ki smo ga raziskovalci v prasindikatu dobili od nemških kolegov, ki jim je uspelo ugotoviti, koliko takšnih trustov je ustvarjenih v življenju 65 let starega človeka. Ne boste verjeli – preko 200.000. Morate priznati, da to nič kaj spodbudna novica za nas. Vendar vas hkrati pomirjam tako, da vas opozarjam, da nikdar ne pozabite, da ima božanskost človeka tako neverjetno moč, da nebožanskost laži – pa čeprav je teh laži 200.000 in več – prekrije z eno samo RES.

Gremo naprej. Človek iz mesa in krvi je torej donator oblike lastnine in hkrati logično ustanovitelj mehanizma zaupanja/trusta. V pravno/finančni literaturi ga imenujejo Grantor ali Trustor. Le živ človek iz mesa in krvi lahko ustvari in zruši ta mehanizem.

Zato se boste zaenkrat s pomočjo logičnega sklepanja strinjali z mano, da je zelo smiselno in strateško modro, da se osredotočimo na to igralno polje. V obeh komercialnih igrah smrti je namreč na poziciji OČETA živ človek izmesa in krvi le v teritorialni komercialni igri, ne pa tudi v municipalni.

Da bi ustanovitelj »zaščitil« prenos oblike lastnine do upravičenca – kot lupina zaščiti jedro semena – ustvari dodatno pozicijo v tem mehanizmu, ki skrbi za to, da se lastnina prenaša po strogih pravilih, ki jih je postavil ustanovitelj. Ker sta skrb/negovanje značilnosti svetega ženskega načela delovanja božanske matrice, predstavlja ta pozicija MATER oziroma SKRBNIŠKO pozicijo, katere značilnost je NADZOR nad pravili prenašanja oblike lastnine. V sami teritorialni in municipalni komercialni igri smrti pravijo, da ima skrbnik trusta nadzorno ali pravno titulo/naziv v trustu.

Dobro je vedeti 3 pomembna dejstva, ki so za našo strategijo ključnega pomena:

  1. Skrbniki v tej igri so javni uslužbenci/služabniki. Kdo izmed njih je skrbnik, je odvisno od mnoštva komercialnih dogodkov.
  2. Pravila skrbništva so v vojaško-pomorski sodni pristojnosti, v kateri poteka teritorialna komercialna igra smrti, in so zato zelo rigorozna/dosledna/neizprosna. Neupoštevanje teh pravil se zelo strogo kaznuje. Nihče si ne želi biti ujet pri goljufanju in varanju pravil v tej igri.
  3. Da bi močvirski stvori zaščitili izdajalske odpadniške plačance, so zato prezrcalili teritorialno komercialno igro smrti v municipalno komercialno igro smrti.

Če zelo poenostavim strategijo – in upam, da vam bo to po napisanem dovolj jasno in logično – moramo to izdajalsko golazen potegniti v neizprosne odgovornosti in jamstvo (saj gre za komercialo), kar je njihova nočna mora.

Zanimiva je tudi tretja pozicija – pozicija UPRAVIČENCA, ki je fizična oseba. Če ste prebrali esej št. 4 – Izvor vsega zla – dobrodošli v deželo zombijev, potem veste, da se fizična oseba (ang. Natural Person) nanaša na placento, ki je v trenutku rojstva sicer po definiciji živa, ampak umirajoča. Zato boste ponekod celo prebrali, da se tovrstni trusti imenujejo »umirajoči« trusti.

Na račun upravičenca v tej komercialni igri se torej stekajo enormna denarna sredstva, saj je živ človek iz mesa in krvi – kot edini donator/ustanovitelj/grantor/trustor – preko podpisa edini dajalec denarnih in drugih vrednosti v teritorialno komercialno igro smrti in zato EDINI UPNIK v tej igri.

Že v predhodnih pisanjih smo rekli, da je lastnik obeh komercialnih iger smrti Sveti Sedež (lahko si samo mislite, koliko je ta sedež zares sveti) in končni skrbniki v tej igri se nahajajo v ameriškem zakladništvu ali na Federalnih rezervah. Tega še v tem trenutku ne vemo z gotovostjo. V sodelovanju z nemškimi kolegi smo ugotovili namreč, da vsaka korporativna država (tudi Republika Slovenija), dobi mesečno za vsakega državljana (fizično osebo) moškega spola nekaj več kot 15.000 evrov, ženskega spola in otroke pa malo manj. Podatki so za Nemčijo. Pri nas še nismo uspeli najti teh podatkov, saj so zelo spretno prikriti. To pomeni, da je 65 let star človek v odrasli dobi prejel v teritorialno komercialno igro smrti na svojega avatarja (fizično osebo) 15.000x12x44 = 7,920.000 evrov. Naj opomnim, da gre za zelo poenostavljen izračun.

Morda je sedaj bolj jasna moja izjava, da je vse že PREDPLAČANO v teh komercialnih igrah. Več pa boste o tej neverjetni prevari izvedeli v samostojnem eseju o TRUSTIH.

Kratek povzetek

Če mi je uspelo naslikati naše pozicije v tej vojni vseh vojn, potem se boste strinjali, da MORAMO zato, da se potek te vojne preusmeri v našo korist, najprej napore osredotočiti v igranje teritorialne komercialne igre smrti, zato da zrušimo mnoštvo ustvarjenih trustov, izvedemo bilančno poravnavo na kolateralnih računih in potegnemo iz te igre našo biološko in književno lastnino.

Zveni zelo zapleteno – in tudi je – zato zahteva od igralcev veliko mero odločenosti, poguma, modrosti, iznajdljivosti, tovarištva, srčnosti, predanosti …

V ponedeljek bo majhna skupina podpisala prvi dokument, ki bo sprožil igranje v tej igri. Seveda tega ne bomo storili zato, ker smo bolj pomembni kot ste vi, drage sestre in bratje, ampak zato, ker znamo zagovarjati vsako besedo, ki je v tem dokumentu napisana.

Seveda vas ne bomo pustili sedeti križem rok in samo nemo opazovati naše igranje. Pričakujemo in vam hkrati vam ponujamo, da tudi sami aktivno sodelujete v igri. Zato bomo ustvarili možnost, da se s pisno zapriseženo izjavo pridružite temu pisanju (in seveda tudi drugim pisanjem, ki bodo sledila), kajti taka izjava ima isto pravno moč kot sam podpis na dokumentu.

Dokument bo javen in obljubim vam, da bom napisal pojasnjevalno besedilo v zvezi s tem dokumentom.

To bo pustolovščina vseh pustolovščin, ki ima v tej igri šele začetek za nekaj čudovito pravljičnega.

                                                                                                                                                                          Primož via Ljudska pisarna

Vse pravice pridržane.